Budowa ul. 24 Sierpnia wraz z budową mostu

>> Przejdź do artykułu w zakładce inwestycji zrealizowanych - opis inwestycji

Inwestycja jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej od kilku lat przez suwalski ratusz przebudowy ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta. Inwestycja została zrealizowana w latach 2012 - 2013. Jej koszt wyniósł blisko 14,4 mln zł.